C a n v a s 

ผ้าแคนวาสธรรมชาติที่ผ่านการทอมาอย่างปราณีตและคัดสรรอย่างดีโดยนำจุดสีดำของเนื้อผ้าออกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นสี Off-White ตามธรรมชาติของสีผ้า canvas มากที่สุด แล้วนำมาประกบและเย็บอย่างพิถีพิถันด้วยความใส่ใจของช่างฝีมือคนไทย และมีความเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบ “Minimal Natural Style” 
ผ้าแคนวาสธรรมชาติที่ผ่านการทอมาอย่างปราณีต และคัดสรรอย่างดีโดยนำจุดสีดำของเนื้อผ้าออกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นสี Off-White ตามธรรมชาติของผ้า canvas มากที่สุด แล้วนำมาประกบและเย็บอย่างพิถีพิถันด้วยความใส่ใจของช่างฝีมือคนไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ใน concept “ Minimal Natural Style ” 

R u b b e r 

ยางพาราธรรมชาติที่นำมาผสมสูตรลับเฉพาะให้มีความทนทานสูง แต่ยังคง
“ความเหนียว” และ “ยืดหยุ่นพิเศษ” ปรับสียางให้กลมกลืนกับสีผ้าแคนวาสเพื่อให้เป็นโทนเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ์ของลายพื้นรองเท้าในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
และเอกลักษณ์พิเศษอีกหนึ่งอย่างที่เป็นงานศิลปะ คือ ขอบรองเท้าที่มีความนูน
แบบไม่สม่ำเสมอ เสมือนยางที่ถูกปั้นขึ้นมาด้วยมือแล้วนำไปอบแบบ Vulcanized 
จนยางผสานกันทำให้เกิดความยืนหยุ่น และสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้น

ยางพาราธรรมชาติที่นำมาผสมสูตรลับเฉพาะให้มีความทนทานสูง แต่ยังคง “ความเหนียว” และ “ยืดหยุ่นพิเศษ” ปรับสียางให้เหมือนกับสีผ้าแคนวาสเพื่อให้กลมกลืมเป็นโทนเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ์ของลายพื้นรองเท้าในแบบที่ไม่มีใครเหมือน และเอกลักษณ์พิเศษอีกหนึ่งอย่างที่เป็นงานศิลปะ คือ ขอบรองเท้าที่มีความนูนแบบไม่สม่ำเสมอ เสมือนยางที่ถูกปั้นขึ้นมาด้วยมือแล้วนำไปอบแบบ Vulcanizing จนยางผสานกันทำให้เกิดความยืนหยุ่น และสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้น

E y e l e t 

Off-White Eyelet : ตาไก่สีขาวด้าน ทำให้กลมกลืนกับสีผ้าแคนวาสธรรมชาติ
ที่ตอกด้วยมือจากฝืมือช่างทำรองเท้า และพ่นสีด้วยมือถึง 2 รอบ โดยพ่นรองพื้นด้วยสีขาวด้านก่อน และพ่นสี Off-White อีกชั้นนึง
Off-White Eyelet : ตาไก่ที่พ่นสีขาวด้าน สีกลมกลืนกับสีผ้าแคนวาสธรรมชาติที่ตอกด้วยมือ จากฝืมือช่างทำรองเท้า แม้กระทั่งสีพ่นของตาไก่ ก็พ่นด้วยมือถึง 2 รอบ คือ พ่นรองพื้นด้วยสีขาวด้านก่อน และพ่นสี Off-White อีกชั้นนึง

S l e n d e r  S h a p e 

ในส่วนนี้เป็นจุดเด่นของรองเท้าเราที่ต่างกับหลายๆ แบรนด์ ซึ่งเราให้คำจำกัดความ
ของคำว่า "HANDMADE" ของเราไว้ดังต่อไปนี้
- เราตัดยางขอบรองเท้าด้วยมือ
- เราตัดยางพื้นรองเท้าด้วยมือ เพื่อให้เข้ารูป Shape
- เราตัดยางพารา Insole ด้วยมือ เพื่อให้เข้ารูป Shape
- เรากลิ้งลายพื้นรองเท้า และลายขอบรองเท้าด้วยมือ 

ในส่วนนี้เป็นจุดเด่นของรองเท้าเราที่ต่างกับหลายๆ แบรนด์ ซึ่งเราให้คำจำกัดความของคำว่า "HANDMADE" ของเราไว้ดังต่อไปนี้
- เราตัดยางขอบรองเท้าด้วยมือ
- เราตัดยางพื้นรองเท้าด้วยมือ เพื่อให้เข้ารูป Shape
- เราตัดยางพารา In-sole ด้วยมือ เพื่อให้เข้ารูป Shape
- กลิ้งลายพื้นรองเท้า และลายขอบรองเท้าด้วยมือ 

V u l c a n i z i n g 

การอบแบบ Vulcanized ที่มีในไทยมาช้านาน ซึ่งเป็นเทคนิคการอบยางที่สร้างความยืดหยุ่นและผสานยางของรองเท้า วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทั่วโลกให้การยอมรับ รองเท้า More's Friday ของเรานั้นใช้การอบรองเท้าด้วยวิธีที่เรียกว่า Vulcanized ที่ใช้ความร้อน 120-130 องศา อบนานถึง 50 นาที เพื่อให้ยางธรรมชาติของเราหดและขยายตัวอย่างยืดหยุ่นและกระชับติดกับตัวรองเท้าของเรา อีกทั้งเพื่อให้ยางของรองเท้าไม่แตกง่าย วิธีนี้นิยมใช้กับเฉพาะรองเท้า Handmade ที่ญี่ปุ่นอย่างมาก และเราได้นำมาใช้กับรองเท้าของเรา
*** ทุกกระบวนการถูกประกอบด้วยมือทั้งหมด จึงทำให้รูปทรงของขอบรองเท้าออกมามีความเป็น Sculpture และเป็นงานที่โชว์ฝืมือของช่างรองเท้าไทยที่น่าภูมิใจที่สุด ***
เราไม่ได้ใช้การหล่อรูปทรงของยางในตัวรองเท้าแม้แต่ส่วนเดียว ทุกชิ้นงานยางเราใช้ฝืมือช่างรองเท้าตัดทั้งหมด บล็อคพื้นของเราถึงออกมาไม่เหมือนกันเพื่อให้แต่ละส่วนของรองเท้านั้นมีเอกลักษณ์แต่ละคู่ออกมาอย่างแท้จริง

การอบ Vulcanizing ที่มีในไทยมาช้านาน ซึ่งเป็นเทคนิคการอบยางที่สร้างความยืดหยุ่นและผสานยางของรองเท้า วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 
รองเท้า More's Friday ของเรานั้นใช้การอบรองเท้าด้วยวิธีที่เรียกว่า Vulcanizing ที่ใช้ความร้อน 120-130 องศา อบนานถึง 50 นาที เพื่อให้ยางธรรมชาติของเราหด
และขยายตัวอย่างยืดหยุ่นและกระชับติดทนกับตัวรองเท้าของเรา อีกทั้งยางของรองเท้าเราจะไม่แตกง่ายๆ วิธีนี้นิยมใช้กับเฉพาะรองเท้า Handmade ที่ญี่ปุ่นอย่างมาก และเราได้นำมาใช้กับรองเท้าของเรา
** และทุกส่วนถูกประกอบมันทั้งหมดด้วยมือ จึงทำให้รูปทรงของขอบด้านข้างรองเท้าออกมามีความเป็น Sculpture และ เป็นงานที่โชว์ฝืมือของช่างรองเท้าไทยที่น่าภูมิใจที่สุด **
เราไม่ได้ใช้การหล่อรูปทรงของยางในตัวรองเท้า แม้แต่ส่วนเดียว ทุกชิ้นงานยาง เราใช้ฝืมือช่างรองเท้าตัดทั้งหมด บล็อคพื้นของเราถึงออกมาไม่เหมือนกันเพื่อให้แต่ละส่วน
ของรองเท้านั้นมีเอกลักษณ์แต่ละคู่ออกมาอย่างแท้จริง

A r t  C r e a t o r 

Art Creator : รองเท้า คือ ชิ้นงานศิลปะที่พัฒนาได้ แต่การพัฒนาจากผู้สร้างที่แท้จริงนั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ
1. ความใส่ใจในรายอะเอียดชิ้นงานที่เราปลูกฝังให้ช่างรองเท้า ซึ่งช่างทุกคนตั้งใจที่จะถ่ายทอดฝืมือทั้งหมดให้ทั่วโลกได้เห็น
2. ความทุ่มเทให้กับชิ้นงานที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ความธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกับความเรียบง่ายและตอบโจทย์ความสบายในการสวมใส่ ซึ่งในการที่จะนำทั้ง 3 สิ่งนี้มาอยู่รวมกันได้ต้องใช้ทั้งเวลาและความทุ่มเทในการพัฒนา เพราะงานศิลปะที่เรากำลังสร้างขึ้นมานั้นต้องผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์หลายอย่างเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดออกมา ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า
" Conceived In THAILAND " และ " Made With HEART "


Art Creator : รองเท้า คือ ศิลปะชิ้นที่พัฒนาได้ แต่การพัฒนาจากผู้สร้างที่แท้จริงนั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ
1. ความใส่ใจในรายอะเอียดชิ้นงานที่เราปลูกฝังให้ช่างรองเท้า ซึ่งช่างทุกคนตั้งใจที่จะถ่ายทอดฝืมือทั้งหมดของเค้าผ่านชิ้นงานของเค้าให้ทั่วโลกได้เห็น
2. ความทุ่มเท่ให้กับชิ้นงานที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ความธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกับความเรียบง่าย และตอบโจทย์ความสบายในการ สวมใส่ ซึ่งในการที่จะนำทั้ง 3 สิ่งนี้มาอยู่รวมกันได้ต้องใช้ทั้งเวลาและความทุ่มเท ใช้การพัฒนาเพราะงานศิลปะที่เรากำลังสร้างขึ้นมานั้น มันต้องผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์หลายอย่างเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดออกมา 
ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของคำว่า " Conceived In THAILAND " และ    " Made With HEART "


M i n i m a l  a n d   N a t u r a l 

เราเชื่อว่า คุณไม่สามารถสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงได้เพียงแค่ในครั้งแรกหรือเพียงเวลาสั้นๆ การสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงนั้น คุณต้องค่อยๆ ใช้เวลาร่วมกับมัน ต้องใช้เวลาในการสัมผัส แล้วธรรมชาติจะค่อยๆ ปรับตามสมดุลของคุณ นี่แหละคือความพิเศษของธรรมชาติ เช่นเดียวกับรองเท้า More’s Friday ที่คุณอาจรู้สึกไม่คุ้นชินในสัมผัสแรกกับผ้าตาห่างแบบธรรมชาติ หรือความนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพารา แต่เมื่อคุณใส่มากขึ้นเรื่อยๆ รองเท้าคู่นี้จะค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับอุ้งเท้าและการลงน้ำหนักในการเดินของผู้สวมใส่ ทำให้คุณสวมใส่ได้อย่างสบายและเข้ากับไลฟ์สไตล์ในการเดินของแต่ละคน นี่คือสิ่งที่เราพยายามถ่ายทอดความพิเศษของธรรมชาติที่แท้จริงผ่านงานดีไซน์ที่เรียบง่ายใน Concept “ Minimal Natural Style"

" We believe that the natural never gives everything in first touch "