T e r m s  &  C o n d i t i o n s

R E T U R N  &  E X C H A N G E  P O L I CY
กรณีที่สินค้ามีตำหนิ หรือผิดไซส์
1. โทรแจ้งเราที่เบอร์ +66(0)9 87499353 , +66(0)8 58344248 หรือที่ info@moresfriday.com และส่งคืนภายใน 7 วัน หลังจากเซ็นต์รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียด สินค้าที่จะส่งคืน
2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย
3. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียน จัดส่งกลับมาทางที่อยู่ผู้จัดส่ง โดยให้ผู้ส่งคืนเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเอง
4. แจ้ง Tracking Number กลับมาที่เราที่เบอร์ +66(0)9 87499353 , +66(0)8 58344248 หรือที่ info@moresfriday.com
** สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น และไม่อยู่เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนได้
1. สินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป  
2. การส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์เป็นหลัก
*หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเราขอสงวนสิทธิ์คืนค่าสินค้าเดิมให้ลูกค้าและคิดค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น
3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ
หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลแล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้

S H I P P I N G
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
- สินค้าทุกชิ้นจะจัดส่งฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้น
- สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทาง
ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากไปรษณีย์เขตของเรา
- หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ 1 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับอีเมลสั่งซื้อจากเรา หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินในเวลา 24 ชั่วโมง
จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางเราขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์
- การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญา
และจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
- สินค้าจะจัดส่งวันรุ่งขึ้นหลังจากชำระสินค้า โดยใช้เวลาจัดส่ง 2 - 5 วัน กรณีสั่งชื้อวันเสาร์สินค้าจะจัดส่งวันจันทร์ในอาทิตย์ถัดไป
- การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับ
โดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา
- ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้

*สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆหรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น
และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า